Ganesha Ashtakam lyrics

Sunday, 5 May 2013Lyrics :
Yatho anantha shakthir anathascha jeeva,
yatho nirgunadha aprameyaa gunasthe,
yatho bhathi saravam tridha bedha binnam,
sada tham ganesam namamo bhajama

Yathaschaviraseej jagath sarvametha,
thadhabjasano viswgo viswagoptha,
thandendradhayo deva sanga manushya,
sada tham ganesam namamo bhajama

Yatho vahni bhanu bhavo bhoor jalam cha,
yatha sagaraschandrama vyoma vayu,
yatha sthavara jangama vruksha sangha,
sada tham ganesham namamo bhajama

Yatho dhanava, kinnara yaksha sangha,
yatha scharana varana swapadascha,
yatha pakshi keeta yatho veerudasha,
sadatham ganesam namamo bhajama

Yatho budhir ajnananaso mumukshor,
yatha sampadho bhaktha santhoshika syu,
yatho vigna naso, yatha karya sidhi,
sada tham ganesham namamo bhajama

Yatha puthra sampadhyatho, vanchithartho,
yatho abhakthi vignasthadha anekaroopa,
yatho soka mohaou yatha kama eva,
sadatham ganesam namamo bhajama

Yatho anantha shakthi sasesho bhabhoova,
dharadhararenakaroope cha shaktha,
yatho anekadha swargalolka hi nana,
sada tham ganesam namamo bhajama

Yatha veda vacho vikunta manobhi,
sada nethinetheeti yatha gunanthi,
para brahma roopam chidananda bhootham,
sadatham ganesam namamo bhajama

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
 
 

ALL TIME TOP 10

TOP 10 THIS WEEK

Blog Archive

 
Copyright © A2Z Telugu Lyrics